36.067, AM

Motie-Prast (PvdD) over een bindend referendum over het investeringsbeleidIn deze motie wordt de regering verzocht de mogelijkheden te onderzoeken om een bindend referendum over het investeringsbeleid onder pensioendeelnemers mogelijk te maken en beide Kamers daarover binnen zes maanden te rapporteren.Kerngegevens

nummer 36.067, AM
ingediend 23 mei 2023
behandelstatus ingetrokken
toelichting behandelstatus Op 30 mei 2023 ingetrokken.
indiener(s) H.M. Prast (PvdD)
dossier(s) Wet toekomst pensioenen (36.067)
behandelende commissie(s) commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW)