36.067, AI

Motie-Prast (PvdD) over het terugtrekken uit fossiele beleggingenIn deze motie wordt de regering verzocht uit te spreken dat de prudent person regel impliceert dat fondsen zich moeten terugtrekken uit fossiele beleggingen.Kerngegevens

nummer 36.067, AI
ingediend 23 mei 2023
behandelstatus verworpen
toelichting behandelstatus Op 30 mei 2023 na stemming bij zitten en opstaan verworpen. PvdA, GroenLinks, SP en PvdD stemden voor.
indiener(s) H.M. Prast (PvdD)
dossier(s) Wet toekomst pensioenen (36.067)
behandelende commissie(s) commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW)