Korte aantekeningen vergadering commissie Economische Zaken en Klimaat / Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (EZK/LNV) van 23 mei 2023
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Begrotingsstaten Economische Zaken en Klimaat 2023 (36.200 XIII)

- Halfjaarlijks rappel toezeggingen EZK/K&E

Verslag schriftelijk overleg (36200 XIII, F)

De commissie besluit de brief van de bewindspersonen van het ministerie van EZK van 16 mei 2023 (36200 XIII, F) voor kennisgeving aan te nemen. Zij besluit ten aanzien van de status van de toezeggingen uit het halfjaarlijks rappel als volgt:
- toezeggingen T03486 en T03487 als voldaan te beschouwen;
- toezegging T02975 als openstaand te beschouwen, de deadline te verzetten naar 1 juli 2023 en de verantwoordelijke bewindspersoon te wijzigen in de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid;
- toezegging T03507 als openstaand te beschouwen en de deadline te verzetten naar 1 juli 2023;
- toezeggingen T03456, T03457 en T01292 als openstaand te beschouwen en de deadline te verzetten naar 1 januari 2024.
- toezegging T01036 op deels voldaan te laten staan.
- toezegging T02663 op deels voldaan te zetten en de deadline te verzetten naar 1 januari 2024.
- toezegging T01691 op deels voldaan te laten staan en de deadline te verzetten naar 1 juli 2024.


De griffier van de commissie,
Warmolt de Boer