Korte aantekeningen vergadering commissie Economische Zaken en Klimaat / Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (EZK/LNV) van 23 mei 2023
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Begrotingsstaten Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en Diergezondheidsfonds 2023 (36.200 XIV)

- T02199 - Artikel 6 en 19 van de Vogel- en Habitatrichtlijn implementeren in de Omgevingswet

Verslag schriftelijk overleg (36200 XIV, G)

De commissie besluit dit agendapunt aan te houden tot 30 mei 2023.


De griffier van de commissie,
Warmolt de Boer