36.067, Y

Motie-Crone (PvdA) c.s. over een voortzetting en verruiming van de Regeling voor Vervroegde UittredingIn deze motie wordt de regering verzocht om in overleg met sociale partners te komen tot een voortzetting en voor lager betaalden een verruiming van de Regeling voor Vervroegde Uittreding (RVU) of daarmee vergelijkbare regeling en de Kamers voor Prinsjesdag te informeren over de uitkomsten.Kerngegevens

nummer 36.067, Y
ingediend 23 mei 2023
behandelstatus aangenomen
toelichting behandelstatus Op 30 mei 2023 na stemming bij zitten en opstaan aangenomen. VVD, FVD en Fractie-Frentrop stemden tegen.
indiener(s) F.J.M. Crone (PvdA)
mede ondertekend door H.A. Berkhout (Nanninga)
R. van Gurp (GroenLinks)
M.J.M. Kox (SP)
M.G.H.C. Oomen-Ruijten (CDA)
H.M. Prast (PvdD)
A.C.M. Raven (OSF)
P. Schalk (SGP)
G.A. van Strien (PVV)
dossier(s) Wet toekomst pensioenen (36.067)
behandelende commissie(s) commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW)
uitvoeringsstatus niet uitgevoerd

Bijzonderheden

De Eerste Kamercommissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid bespreekt op 26 september 2023 de brief van de minister voor APP over de gesprekken met sociale partners over de situatie rond duurzame inzetbaarheid en zwaar werk na 2025 (EK 36.067, BC met bijlage).Uitvoering