36.360 VIII

Jaarverslag en slotwet Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 2022Het jaarverslag bevat het verzoek tot déchargeverlening over het in 2022 gevoerde financiële beheer met betrekking tot de uitvoering van de begroting van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. De slotwet bevat de laatste wijziging van de begroting van de uitgaven en ontvangsten over 2022.


Stand van zaken

Schriftelijke voorbereiding
Eerste Kamer
Afkondiging
Staatsblad(en)

Het wetsvoorstel (TK, 3) is op 6 juli 2023 zonder stemming aangenomen door de Tweede Kamer. Daarbij is de betreffende bewindspersoon décharge verleend.

De Eerste Kamer heeft het wetsvoorstel op 26 september 2023 als hamerstuk afgedaan en de betreffende bewindspersoon is daarbij décharge verleend.


Kerngegevens

ingediend

17 mei 2023

titel

Jaarverslag en slotwet Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 2022

schriftelijke voorbereiding

ondertekening

inwerkingtreding

Deze wet treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin zij wordt geplaatst en werkt terug tot en met 31 december van het onderhavige begrotingsjaar.


Documenten

25