36.350 XVII

Wijziging begrotingsstaat Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking 2023 (Voorjaarsnota)Dit wetsvoorstel wijzigt de begroting van uitgaven en ontvangsten voor het jaar 2023 van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking. Deze wijzigingen houden verband met de Voorjaarsnota 2023.


Stand van zaken

Het voorstel (TK, 1) is op 6 juli 2023 aangenomen door de Tweede Kamer.

Voor: Fractie Den Haan, Lid Gündoğan, D66, Lid Omtzigt, ChristenUnie, VVD, SGP, CDA, BBB en JA21.

Tegen: PvdA, GroenLinks, PVV, FVD, SP, PvdD, DENK, Volt, BIJ1 en Groep van Haga.

De Eerste Kamer heeft het voorstel op 12 december 2023 na stemming bij zitten en opstaan aangenomen.

Voor: OPNL, SGP, D66, CDA, VVD, JA21, ChristenUnie, BBB en 50PLUS.

Tegen: GroenLinks-PvdA, Volt, PVV, FVD, SP en PvdD.


Kerngegevens

ingediend

11 mei 2023

titel

Wijziging van de begrotingsstaat van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking (XVII) voor het jaar 2023 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota)

schriftelijke voorbereiding

inbreng geleverd door

ondertekening

inwerkingtreding

Met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin de wet wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 juni 2023.


Documenten

25