36.350 VIII

Wijziging begrotingsstaten Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 2023 (Voorjaarsnota)Dit wetsvoorstel wijzigt de begroting van uitgaven en ontvangsten voor het jaar 2023 van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Deze wijzigingen houden verband met de Voorjaarsnota 2023.


Stand van zaken

Schriftelijke voorbereiding
Eerste Kamer
Afkondiging
Staatsblad(en)

Het voorstel (TK, 1) is op 6 juli 2023 zonder stemming aangenomen door de Tweede Kamer. De fractie van de SP wenst geacht te worden tegen te hebben gestemd.

De Eerste Kamer heeft het voorstel op 26 september 2023 als hamerstuk afgedaan. De fractie van de SP is daarbij aantekening verleend.


Kerngegevens

ingediend

11 mei 2023

titel

Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2023 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota)

schriftelijke voorbereiding

ondertekening

inwerkingtreding

Deze wet treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin zij wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 juni 2023.


Documenten

10