Korte aantekeningen vergadering commissie Infrastructuur, Waterstaat en Omgeving (IWO) van 9 mei 2023
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Begrotingsstaten Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en Diergezondheidsfonds 2023 (36.200 XIV)

- Toezeggingen T03010, T03001 en T03003

Verslag van een schriftelijk overleg met de minister van LNV en de minister voor N&S over (deels) openstaande toezeggingen; Begrotingsstaten Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en Diergezondheidsfonds 2023

De commissie besluit, op verzoek van het lid Kluit (GroenLinks) wegens haar afwezigheid ter vergadering, het agendapunt aan te houden en opnieuw te agenderen ter bespreking en desgewenst voor het leveren van inbreng voor nader schriftelijk overleg in de volgende reguliere commissievergadering.


De griffier van de commissie,
Laurens Dragstra