Korte aantekeningen vergadering commissie Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) van 9 mei 2023
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Wet rechtspositie gesloten jeugdhulp (35.942)

- 35942

Wet rechtspositie gesloten jeugdhulp

De commissie brengt eindverslag uit teneinde het wetsvoorstel af te kunnen doen als hamerstuk.


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren