Korte aantekeningen vergadering commissie Financiën (FIN) van 9 mei 2023
Besluitpunten die betrekking hebben op kamerstukdossier Herziening Belastingstelsel (32.140)

- 32140/ 36202, P

Brief van de staatssecretaris van Financiën – Fiscaliteit en Belastingdienst over verfijning box 3; Herziening Belastingstelsel

De commissie besluit de brief (32140/36202, P) opnieuw ter bespreking te agenderen op 23 mei 2023. De commissie besluit tevens om de nog te registreren toezegging (Handelingen EK2022/23, nr.13-4, p. 2) aan het lid Essers als voldaan te beschouwen.


De griffier van de commissie,
Helene de Man