Korte aantekeningen vergadering commissie Economische Zaken en Klimaat / Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (EZK/LNV) van 9 mei 2023
Besluitpunten die betrekking hebben op toezegging Toezegging Informeren over werking van wetsvoorstel Wijzigingen fosfaatrechtenstelsel (35.949) (T03392)

- Halfjaarlijks rappel toezeggingen LNV en N&S

Verslag schriftelijk overleg (36200 XIV, G)

Naar aanleiding van de brief van de minister van LNV en voor N&S van 13 april 2023 besluit de commissie ten aanzien van de gerappelleerde toezeggingen als volgt:
- T03392: Toezegging handhaven als 'openstaand'.
- T03393: Toezegging handhaven als 'openstaand'.
- T03394: Toezegging handhaven als 'openstaand'.
- T02199: Toezegging handhaven als 'openstaand' en agenderen voor de eerstvolgende vergadering.
- T03104: Toezegging aanmerken als 'voldaan'.
- T03109: Toezegging handhaven als 'openstaand'.


De griffier van de commissie,
Helene de Man