Korte aantekeningen vergadering commissie Buitenlandse Zaken, Defensie en Ontwikkelingssamenwerking (BDO) van 9 mei 2023
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Begrotingsstaat Buitenlandse Zaken 2023 (36.200 V)

- 36200 V, H

Brief van de minister van BuZa met de beantwoording van aanvullende vragen over juridische mogelijkheden om verantwoordelijken van mensenrechtenschendingen in Iran internationaal strafrechtelijk te vervolgen; Begrotingsstaat Buitenlandse Zaken 2023

De commissie besluit, op verzoek van het lid Karimi (GroenLinks), dit agendapunt aan te houden tot 23 mei 2023.

- 36200 V, G

Verslag van een schriftelijk overleg met de minister van BuZa over (deels) openstaande toezeggingen; Begrotingsstaat Buitenlandse Zaken 2023

De commissie bespreekt het verslag van schriftelijk overleg met de minister van BuZa over openstaande toezeggingen, en besluit de toezeggingen T03460 en T03502 nog niet op voldaan te zetten.


De griffier van de commissie,
Luuk van Luijk