Korte aantekeningen vergadering commissie Infrastructuur, Waterstaat en Omgeving (IWO) van 18 april 2023
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Begrotingsstaten Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en Diergezondheidsfonds 2023 (36.200 XIV)

- Toezegging T03006

Verslag van een schriftelijk overleg met de minister voor N&S over afstemming van de diverse door het Natuurnetwerk Nederland (NNN) gehanteerde definities in de Voortgangsrapportages Natuur; Aanvullingswet natuur Omgevingswet; Toezegging Afstemming definities bij voortgangsrapportages Natuurnetwerk Nederland (34.985)

De commissie besluit de brief van de minister voor Natuur en Stikstof van 4 april 2023 (34985, R) voor kennisgeving aan te nemen. De commissie besluit de status van toezegging T03006 van "deels voldaan" te handhaven.


De griffier van de commissie,
Laurens Dragstra