Korte aantekeningen vergadering commissie Economische Zaken en Klimaat / Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (EZK/LNV) van 18 april 2023
1. 36252

Tiende incidentele suppletoire begroting Economische Zaken en Klimaat 2022 inzake regelingen in verband met hoge energieprijzen

De commissie brengt eindverslag uit teneinde het voorstel af te doen als hamerstuk.

2. Kernenergie

Verslag schriftelijk overleg (32645/ 32813, F)

De fracties van GroenLinks (Kluit), PvdA (Crone) en PvdD (Koffeman) leveren een gezamenlijke inbreng voor nader schriftelijk overleg. De conceptbrief zal per e-mail aan de leden van de commissie worden voorgelegd.

3. Stikstofproblematiek

Verslag schriftelijk overleg (35334/33576, BD)

De commissie besluit op 9 mei 2023 inbreng te leveren voor nader schriftelijk overleg.


De griffier van de commissie,
Warmolt de Boer