Oud-senator Duivesteijn (PvdA) herdachtDe Eerste Kamer heeft dinsdag 18 april oud-senator Adri Duivesteijn herdacht. Hij was voor de PvdA ruim twee jaar lid van de Eerste Kamer, van 5 februari 2013 tot 10 juni 2015. Hij hield zich vooral bezig met volkshuisvesting.

Op zijn 25e werd Adri Duivesteijn lid van de gemeenteraad van Den Haag en vijf jaar later wethouder van ruimtelijke ordening en stadsvernieuwing. In 1994 werd hij Tweede Kamerlid, met in zijn portefeuille volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en rijksuitgaven. Als Kamerlid diende hij verschillende initiatiefwetsvoorstellen in op het gebied van huren en wonen, zat hij in de parlementaire enquêtecommissie Bouwnijverheid en was hij voorzitter van de tijdelijke commissie Onderzoek infrastructuurprojecten.

Dat Duivesteijn een voorliefde had voor moderne architectuur was algemeen bekend. Het Haagse stadhuis, in de volksmond ‘IJspaleis’, van de Amerikaanse architect Richard Meier is daarvan een sprekend voorbeeld. Duivesteijn vocht voor het ontwerp dat er uiteindelijk ook kwam, maar hemzelf als wethouder de kop kostte. Na zijn vertrek als wethouder werd hij de eerste directeur van het Nederlands Architectuur Instituut in Rotterdam. Toen hij na zijn Tweede Kamerlidmaatschap wethouder werd in Almere bouwde hij daar verder aan de jonge stad die de proeftuin voor vernieuwend bouwen in Nederland was.

In het begin van zijn Eerste Kamerlidmaatschap was Duivesteijn nog wethouder in Almere. Hij hield zijn maidenspeech op 12 maart 2013 bij een wetsvoorstel dat hem na aan het hart lag: inkomensafhankelijke huurverhoging. Hij sprak op de voor hem zo kenmerkende wijze: strijdvaardig en betrokken. Het was het begin van een roerige tijd met Duivesteijn in de Eerste Kamer. Zo stemde hij in 2014 samen met fractiegenoten Guusje ter Horst en Marijke Linthorst tegen de vrije artsenkeuze en stemde hij als enige van zijn fractie tegen het wetsvoorstel om de AOW-leeftijd stapsgewijs te verhogen.

Eerste Kamervoorzitter Jan Anthonie Bruijn zei tijdens de herdenking: “Adri Duivesteijn was een klassieke sociaaldemocraat, die het ideaal van de verheffing van het volk in de praktijk bracht door woningbouw te koppelen aan cultuur, kunst en opvoeding. Dat deed hij vol overgave, zowel als wethouder in de praktijk, als wat meer op afstand in het parlement. Moge ons respect voor zijn persoon en zijn verdiensten voor de samenleving en de Nederlandse parlementaire democratie tot steun zijn voor zijn familie en vrienden.”


Deel dit item: