Korte aantekeningen vergadering commissie Financiën (FIN) van 11 april 2023
Besluitpunten die betrekking hebben op toezegging Toezegging In EU bespreken bruikbaarheid structurele saldo (35.000) (T02634)

- 21.501-07, FM | T02634

Brief van de minister van Financiën over verslag Eurogroep en Ecofinraad 13 en 14 maart 2023; Raad voor Economische en Financiële Zaken

De commissie besluit de brief van de minister van Financiën van 30 maart (21.501-07, FM) voor kennisgeving aan te nemen. De bespreking van de status van toezegging T02634 wordt aangehouden tot de eerstvolgende vergadering.


De griffier van de commissie,
Helene de Man