Korte aantekeningen vergadering commissie Buitenlandse Zaken, Defensie en Ontwikkelingssamenwerking (BDO) van 11 april 2023
Besluitpunten die betrekking hebben op kamerstukdossier EU-voorstel: Voorstel voor een Verordening tot tijdelijke liberalisering van de handel tussen de EU en Oekraïne (COM(2022)195) (36.145)

- Mededelingen en informatie

Het lid Karimi (GroenLinks) verzoekt de brief van EU-commissievoorzitter Von der Leyen inzake migratie (bijlage bij 21501-02, FA) bij de meest betrokken commissie te agenderen. De commissie I&A/JBZ heeft op 4 april jl. besloten deze te agenderen bij de volgende I&A/JBZ-vergadering.


De griffier van de commissie,
Luuk van Luijk