35.824, I

Gewijzigde motie-Gerkens (SP) c.s. over de uitwisseling van medische gegevens via decentrale infrastructurele voorzieningenIn deze motie wordt de regering verzocht om uiterlijk bij de start van het nieuwe parlementaire jaar met een brief te komen hoe zij de uitwisseling van medische gegevens via decentrale infrastructurele voorzieningen wil ondersteunen.Kerngegevens

nummer 35.824, I
ingediend 11 april 2023
gewijzigd 9 mei 2023
behandelstatus gewijzigd
aangenomen
toelichting behandelstatus Op 16 mei 2023 na stemming bij zitten en opstaan aangenomen. Fractie-Nanninga, VVD, FVD en Fractie-Frentrop stemden tegen.
indiener(s) A.M.V. Gerkens (SP)
mede ondertekend door N.K. Koffeman (PvdD)
afgevallen ondertekenaar(s) A.J.M. van Kesteren (PVV)
dossier(s) Wet elektronische gegevensuitwisseling in de zorg (35.824)
behandelende commissie(s) commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS)
uitvoeringsstatus uitgevoerd


Uitvoering