Korte aantekeningen vergadering commissies Justitie en Veiligheid (J&V) en Economische Zaken en Klimaat / Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (EZK/LNV) van 4 april 2023
1. COM(2023)162 en COM(2023)168

Commissiemededelingen over dertig jaar eengemaakte markt

De commissies besluiten de Mededelingen over dertig jaar eengemaakte markt voor kennisgeving aan te nemen.


De griffier voor deze vergadering,
Kim van Dooren