Korte aantekeningen vergadering commissie Economische Zaken en Klimaat / Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (EZK/LNV) van 4 april 2023
Besluitpunten die betrekking hebben op kamerstukdossier EU-voorstel: Noodverordening inzake versnelde inzet hernieuwbare energie (COM2022)591) (36.286)

- Noodverordening versnelde inzet van hernieuwbare energie

Verslag schriftelijk overleg (36286, B)

Inbreng voor nader schriftelijk overleg wordt geleverd door de fracties van GroenLinks (Kluit) en de PvdA (Crone) gezamenlijk. De conceptbrief zal per e-mail aan de leden van de commissie worden voorgelegd.


De griffier van de commissie,
Warmolt de Boer