Korte aantekeningen vergadering commissie Economische Zaken en Klimaat / Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (EZK/LNV) van 4 april 2023
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Begrotingsstaten Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en Diergezondheidsfonds 2023 (36.200 XIV)

- T02829 - Geen onnodige belemmeringen voor ontwikkelruimte bij toepassing salderingsinstrumenten bij aanpak stikstof

Verslag schriftelijk overleg (35334 / 35347, BB)

De commissie besluit het verslag van een schriftelijk overleg (35334 / 35347, BB) voor kennisgeving aan te nemen en toezegging T02829 aan te merken als voldaan.


De griffier van de commissie,
Warmolt de Boer