Korte aantekeningen vergadering commissie Economische Zaken en Klimaat / Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (EZK/LNV) van 4 april 2023
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Novelle verbetering uitvoerbaarheid (36.094)

- Rondvraag

De commissie besluit op voorstel van het lid Kluit (GroenLinks) het ministerie van EZK per brief te verzoeken uiterlijk vrijdag 7 april 2023 een geconsolideerde wettekst te verstrekken van de Tijdelijke wet Groningen. Dit in verband met de voorbereiding van het plenaire debat op dinsdag 11 april 2023 over twee voorstellen tot wijziging van deze wet; wetsvoorstel 35603 en novelle 36094.


De griffier van de commissie,
Warmolt de Boer