CXLVII, J

Motie-Gerkens (SP) c.s. over digitale geletterdheid op lerarenopleidingenIn deze motie wordt de staatssecretaris Koninkrijksrelaties en Digitalisering met haar collega van OCW in overleg te gaan om de besturen van de lerarenopleidingen te bewegen tot het formuleren van een ambitie voor digitale geletterdheid op lerarenopleiding op landelijk niveau en hierover aan de Kamer te rapporteren.Kerngegevens

nummer CXLVII, J
ingediend 21 maart 2023
behandelstatus aangenomen
toelichting behandelstatus Op 28 maart 2023 na stemming bij zitten en opstaan aangenomen. SGP, FVD en Fractie-Frentrop stemden tegen. De fractie van 50PLUS was niet aanwezig bij de stemming.
indiener(s) A.M.V. Gerkens (SP)
mede ondertekend door M.A. de Blécourt-Wouterse (VVD)
B.O. Dittrich (D66)
H. Otten (Otten)
G. Prins (CDA)
J. Recourt (PvdA)
G.V.M. Veldhoen (GroenLinks)
dossier(s) Grip op algoritmische besluitvorming bij de overheid (CXLVII)
behandelende commissie(s) commissie voor Digitalisering (DIGI)
uitvoeringsstatus niet uitgevoerd