CXLVII, H

Motie-Verkerk (ChristenUnie) c.s. over wetgeving ter verbetering van de democratische controle op algoritmische besluitvormingIn deze motie wordt de regering verzocht te onderzoeken wat voor soort wetgeving nodig is ter verbetering van de democratische controle op algoritmische besluitvorming en de Kamer te informeren op welke wijze en wanneer de regering deze wetgeving wil realiseren.Kerngegevens

nummer CXLVII, H
ingediend 21 maart 2023
behandelstatus aangenomen
toelichting behandelstatus Op 28 maart 2023 na stemming bij zitten en opstaan aangenomen. Fractie-Otten, PVV, FVD en Fractie-Frentrop stemden tegen. De fractie van 50PLUS was niet aanwezig bij de stemming.
indiener(s) M.J. Verkerk (ChristenUnie)
mede ondertekend door M.A. de Blécourt-Wouterse (VVD)
D.J.H. van Dijk (SGP)
B.O. Dittrich (D66)
G. Prins (CDA)
J. Recourt (PvdA)
G.V.M. Veldhoen (GroenLinks)
dossier(s) Grip op algoritmische besluitvorming bij de overheid (CXLVII)
behandelende commissie(s) commissie voor Digitalisering (DIGI)
uitvoeringsstatus niet uitgevoerd