CXLVII, F

Motie-Veldhoen (GroenLinks) c.s. over codering van algoritmen binnen het wetgevingsprocesIn deze motie wordt de regering verzocht een nieuwe werkwijze van het wetgevingsproces te onderzoeken waarbij in geval van wetgeving die door of met behulp van algoritmen wordt uitgevoerd, de kaders voor de daaraan ten grondslag liggende codes door de wetgever zelf worden uitgeschreven en zo onderdeel zijn van de parlementaire behandeling.Kerngegevens

nummer CXLVII, F
ingediend 21 maart 2023
behandelstatus aangenomen
toelichting behandelstatus Op 28 maart 2023 na stemming bij zitten en opstaan aangenomen. Fractie-Nanninga, PVV, VVD, FVD en Fractie-Frentrop stemden tegen. De fractie van 50PLUS was niet aanwezig bij de stemming.
indiener(s) G.V.M. Veldhoen (GroenLinks)
mede ondertekend door B.O. Dittrich (D66)
N.K. Koffeman (PvdD)
H. Otten (Otten)
J. Recourt (PvdA)
M.J. Verkerk (ChristenUnie)
dossier(s) Grip op algoritmische besluitvorming bij de overheid (CXLVII)
behandelende commissie(s) commissie voor Digitalisering (DIGI)
uitvoeringsstatus niet uitgevoerd

Bijzonderheden

De commissie voor DIGI heeft bij brief van 24 april 2024 vragen gesteld aan de staatssecretaris van BZK inzake de brief over de resultaten en vervolgstappen inzake de werkwijze van het wetgevingsproces in geval van wetgeving die door of met behulp van algoritmen wordt uitgevoerd (EK, P met bijlage) in het kader van deze motie.Uitvoering