Korte aantekeningen vergadering commissies Economische Zaken en Klimaat / Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (EZK/LNV) en Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) van 21 maart 2023
Besluitpunten die betrekking hebben op toezegging Toezegging Toesturen onderzoeken ten aanzien van fijnstof en ammoniak (35.000 XIV) (T02664)

- Veehouderij en gezondheid omwonenden (T02664)

Verslag nader schriftelijk overleg (28973 / 29683, M)

De fracties van GroenLinks (Kluit) en van de PvdA (Karakus) leveren gezamenlijk inbreng voor nader schriftelijk overleg. Tevens wordt inbreng geleverd door de fractie van de PvdD (Koffeman). De conceptbrief zal per e-mail aan de leden van de commissie worden voorgelegd.


De griffier voor deze vergadering,
Warmolt de Boer