Korte aantekeningen vergadering commissie Economische Zaken en Klimaat / Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (EZK/LNV) van 21 maart 2023
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Begrotingsstaten Economische Zaken en Klimaat 2023 (36.200 XIII)

- Mededelingen en informatie

Het lid Kluit (GroenLinks) maakt kenbaar de rol van spreker op zich te willen bij het het subthema "Decarbonising road transport: the roll-out of alternative fuel charging infrastructure" tijdens de ICM bijeenkomst op 25 mei 2023 in het Europees Parlement, indien hiervoor geen leden van de Tweede Kamer beschikbaar zijn.


De griffier van de commissie,
Warmolt de Boer