Korte aantekeningen vergadering commissie Economische Zaken en Klimaat / Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (EZK/LNV) van 21 maart 2023
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Implementatie Europese klimaatwet (36.169)

- 36169

Implementatie Europese klimaatwet

Inbreng voor voorlopig verslag wordt geleverd door de fracties van GroenLinks (Kluit) en de PvdA (Crone) gezamenlijk, Fractie-Nanninga (Berkhout) en de SGP-fractie (Schalk).


De griffier van de commissie,
Warmolt de Boer