Korte aantekeningen vergadering commissies Financiën (FIN) en Economische Zaken en Klimaat / Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (EZK/LNV) van 21 maart 2023
1. Brief over voorkeursscenario invulling kapitaalbehoefte Tennet Duitsland

Brief van de minister van Financiën en de minister voor K&E over voorkeursscenario invulling kapitaalbehoefte TenneT Duitsland; Deelnemingenbeleid Rijksoverheid

De commissies besluiten op verzoek van het lid Crone (PvdA) de behandeling in de Tweede Kamer af te wachten en de brief daarna opnieuw te agenderen.


De griffier voor deze vergadering,
Fred Bergman