Dinsdag 4 juli 2023, plenaire vergadering
Agenda

13.30 - 13.30 uur  Opening

13.40 - 13.45 uur  Stemming (hoofdelijk)

13.50 - 15.00 uur  Verkiezing 1e en 2e Ondervoorzitter van de Eerste Kamer

15.00 - 15.15 uur  Pauze

15.15 - 16.00 uur  Eerste termijn Kamer Sprekerslijst bekijken

16.00 - 16.10 uur  Pauze

16.10 - 17.00 uur  Antwoord regering en re- en dupliek Sprekerslijst bekijken