CXLVII, D

Motie-Recourt (PvdA) c.s. over waarden en gedragingen voor het goed laten functioneren van de democratische rechtsstaatIn deze motie wordt de regering verzocht breed bekend te maken en het maatschappelijk debat te stimuleren over de waarden en gedragingen voor het goed laten functioneren van de democratische rechtsstaat op basis van menselijk handelen en menselijke interactie. En op basis daarvan beleid en wetgeving te toetsen en te stimuleren.Kerngegevens

nummer CXLVII, D
ingediend 21 maart 2023
behandelstatus aangenomen
toelichting behandelstatus Op 28 maart 2023 na stemming bij zitten en opstaan aangenomen. Fractie-Nanninga en PVV stemden tegen. De fractie van 50PLUS was niet aanwezig bij de stemming.
indiener(s) J. Recourt (PvdA)
mede ondertekend door B.O. Dittrich (D66)
A.M.V. Gerkens (SP)
H. Otten (Otten)
G. Prins (CDA)
G.V.M. Veldhoen (GroenLinks)
M.J. Verkerk (ChristenUnie)
dossier(s) Grip op algoritmische besluitvorming bij de overheid (CXLVII)
behandelende commissie(s) commissie voor Digitalisering (DIGI)
uitvoeringsstatus niet uitgevoerd