Korte aantekeningen vergadering commissies Justitie en Veiligheid (J&V), Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) en Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat / Algemene Zaken en Huis van de Koning (BiZa/AZ) van 14 maart 2023
Besluitpunten die betrekking hebben op kamerstukdossier Infectieziektenbestrijding (25.295)

- 25295, BP

Brief van de minister van VWS over afschalen maatregelen China; Infectieziektenbestrijding

De commissies besluiten deze brief, na ontvangst van de reactie op de nadere vragen van 24 februari 2023 over de besluitvorming van het kabinet omtrent de epidemiologische situatie in China, opnieuw ter bespreking te agenderen.

- 25295, BR, BS en BT

Brief van de minister van VWS, de minister van SZW en de minister EZK over besluiten resterende adviezen COVID-19; Brief van de minister van VWS ter aanbieding van het 2e OMT-V advies over de COVID-19 vaccinatiestrategie; Brief van de ministers van VWS en van SZW ter aanbieding van het 146e OMT-advies, het 3e MIT-advies, het BAO-advies en diverse uitvoeringsadviezen; Infectieziektenbestrijding

De commissies nemen deze brieven voor kennisgeving aan.

- 25295, BQ en T03499

Verslag van een nader schriftelijk overleg met de minister van SZW over de instelling van het Maatschappelijk Impact Team; Infectieziektenbestrijding; Toezegging Specifieke expertise in het Maatschappelijk Impact Team (25.295)

De commissies besluiten dit onderwerp op 4 april 2023 opnieuw ter bespreking te agenderen.


De griffier voor deze vergadering,
Kim van Dooren