Korte aantekeningen vergadering commissie Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) van 14 maart 2023
Besluitpunten die betrekking hebben op toezegging Toezegging Rechtspositie jeugdigen bij toepassing vrijheidsbenemende maatregelen (30.644) (T00969)

- 35942

Wet rechtspositie gesloten jeugdhulp

Inbreng voor het voorlopig verslag wordt geleverd door de fracties van VVD (De Bruijn-Wezeman), CDA (Prins) en ChristenUnie (Verkerk). Toezegging T00969 wordt aangemerkt als voldaan.


De griffier van de commissie,
Warmolt de Boer