Korte aantekeningen vergadering commissie Economische Zaken en Klimaat / Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (EZK/LNV) van 14 maart 2023
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Novelle verbetering uitvoerbaarheid (36.094)

- 36094

Novelle verbetering uitvoerbaarheid

De commissie brengt eindverslag uit en stelt voor deze novelle en het wetsvoorstel versterking gebouwen in de provincie Groningen (35603) gecombineerd plenair te behandelen op 11 april 2023.

- 35603

Versterking gebouwen in de provincie Groningen

De commissie brengt eindverslag uit en stelt voor het wetsvoorstel en de novelle verbetering uitvoerbaarheid (36094) gecombineerd plenair te behandelen op 11 april 2023.


De griffier van de commissie,
Warmolt de Boer