Korte aantekeningen vergadering commissie Economische Zaken en Klimaat / Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (EZK/LNV) van 14 maart 2023
Besluitpunten die betrekking hebben op toezegging Toezegging Informeren over het onderzoek naar aanlanding stroomkabel van windpark door Schiermonnikoog (35.092) (T03257)

- Onderzoek naar aanlanding stroomkabel van windpark door Schiermonnikoog (T03257)

Verslag nader schriftelijk overleg (35092 / 33561, Q)

De commissie besluit de brief van de minister voor Klimaat en Energie van 7 maart 2023 voor kennisgeving aan te nemen.


De griffier van de commissie,
Warmolt de Boer