Korte aantekeningen vergadering commissie Economische Zaken en Klimaat / Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (EZK/LNV) van 14 maart 2023
Besluitpunten die betrekking hebben op toezegging Toezegging Toesturen onderzoeken ten aanzien van fijnstof en ammoniak (35.000 XIV) (T02664)

- Veehouderij en gezondheid omwonenden (T02664)

Verslag nader schriftelijk overleg (28973 / 29683, M)

De commissie besluit inbreng te leveren voor nader schriftelijk overleg en de behandeling voort te zetten in een combivergadering EZK/LNV-VWS. Die combivergadering zal plaatsvinden voorafgaand aan de eerstvolgende vergadering van de commissie EZK/LNV.


De griffier van de commissie,
Warmolt de Boer