Korte aantekeningen vergadering commissies Financiën (FIN) en Economische Zaken en Klimaat / Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (EZK/LNV) van 7 maart 2023
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Machtigingswet oprichting Invest-NL (35.123)

- Tussentijdse evaluatie Invest-NL

Verslag schriftelijk overleg (35123, T)

De commissies besluiten het schriftelijk overleg te betrekken bij het beleidsdebat over fondsen op 4 april 2023.


De griffier voor deze vergadering,
Helene de Man