Korte aantekeningen vergadering commissie Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat / Algemene Zaken en Huis van de Koning (BiZa/AZ) van 7 maart 2023
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Wet elektronische publicaties (35.218)

- T02947

Toezegging Gebruik van beelden (35.218)

De commissie besluit de status van toezegging T02947 als voldaan aan te merken en de brief van 14 februari 2023 voor kennisgeving aan te nemen.


De griffier van de commissie,
Fred Bergman