Korte aantekeningen vergadering commissies Justitie en Veiligheid (J&V), Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) en Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat / Algemene Zaken en Huis van de Koning (BiZa/AZ) van 21 februari 2023
Besluitpunten die betrekking hebben op kamerstukdossier Infectieziektenbestrijding (25.295)

- 25295, BN

Verslag van een schriftelijk overleg met de minister van VWS over de besluitvorming van het kabinet omtrent de epidemiologische situatie in China; Infectieziektenbestrijding

Inbreng voor het nader schriftelijk overleg wordt geleverd door de leden van de PvdD-fractie (Nicolaï). De leden van de Fractie-Nanninga sluiten zich bij deze vragen aan. De conceptbrief zal per e-mail worden verspreid onder de leden van de commissies.

- 25295, BO en T03492 en T03500

Brief van de minister van VWS over diverse onderwerpen met betrekking tot COVID-19; Infectieziektenbestrijding

De commissies nemen de brief voor kennisgeving aan. Toezegging T03492 (Rol lokale overheden bij covid-19-maatregelen) wordt aangemerkt als deels voldaan; de status van deze toezegging zal na behandeling van wetsvoorstel 36194 (Eerste tranche wijziging Wpg) opnieuw worden bezien. Toezegging T03500 (Vaccindonatiebeleid) blijft gehandhaafd als legisprudentietoezegging.


De griffier voor deze vergadering,
Kim van Dooren