Korte aantekeningen vergadering commissie Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) van 21 februari 2023
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Initiatiefvoorstel-Bisschop en Kwint Afschaffing van het lerarenregister en het registervoorportaal (35.145)

- 35145, K

Verslag van een nader schriftelijk overleg met de minister voor PVO over de opheffing van het vrijwillig lerarenportfolio; Initiatiefvoorstel-Bisschop en Kwint Afschaffing van het lerarenregister en het registervoorportaal

De commissie besluit de brief van de minister voor Primair en Voortgezet Onderwijs van 7 februari 2023 (35145, K) voor kennisgeving aan te nemen.


De griffier van de commissie,
Laurens Dragstra