Korte aantekeningen vergadering commissie Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) van 21 februari 2023
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Wet rechtspositie gesloten jeugdhulp (35.942)

- 35942

Wet rechtspositie gesloten jeugdhulp

De commissie stelt voor het voorbereidend onderzoek te houden op 14 maart 2023. De commissie zal dan tevens bezien of toezegging T00969 (Rechtspositie jeugdigen bij toepassing vrijheidsbenemende maatregelen) als voldaan kan worden aangemerkt.


De griffier van de commissie,
Warmolt de Boer