Korte aantekeningen vergadering commissie Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) van 21 februari 2023
Besluitpunten die betrekking hebben op kamerstukdossier Infectieziektenbestrijding (25.295)

- Beleidsprogramma pandemische paraatheid

Verslag schriftelijk overleg (25295, BM)

De commissie neemt de brief van 30 januari 2023 met de reactie op de vragen van 9 december 2022 (verslag schriftelijk overleg 25295, BM) voor kennisgeving aan. Het onderwerp beleidsprogramma pandemische paraatheid is door de commissies J&V, VWS en BiZa/AZ op 29 november 2022 overgedragen aan de commissie VWS.


De griffier van de commissie,
Warmolt de Boer