Korte aantekeningen vergadering commissie Economische Zaken en Klimaat / Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (EZK/LNV) van 21 februari 2023
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Implementatie Europese klimaatwet (36.169)

- 36169

Implementatie Europese klimaatwet

De commissie stelt voor het voorbereidend onderzoek te houden op 21 maart 2023.


De griffier van de commissie,
Warmolt de Boer