In dit wetsvoorstel zijn de basisregels vastgelegd voor de kwaliteit, het toezicht en de financiering van kinderopvang op Bonaire, Saba en Sint Eustatius. Het doel is om voor alle kinderen in Caribisch Nederland goede, veilige en betaalbare kinderopvang te bieden, zodat elk kind de kans heeft om zich te ontwikkelen. Het wetsvoorstel bevat ook enkele wijzigingen in de Wet primair onderwijs BES. Dit om ervoor te zorgen dat de overgang van de kinderopvang naar de basisschool soepel verloopt en ontwikkel- en leerachterstanden voorkomen worden.


Stand van zaken

Het voorstel (EK, A) is op 23 april 2024 aangenomen door de Tweede Kamer.

Voor: SP, GroenLinks-PvdA, PvdD, DENK, Volt, D66, NSC, VVD, ChristenUnie, CDA, JA21 en PVV.

Tegen: SGP, BBB en FVD.

De Eerste Kamer heeft het voorstel op 21 mei 2024 na stemming bij zitten en opstaan aangenomen.

Voor: OPNL, GroenLinks-PvdA, D66, CDA, Volt, PVV, SP, PvdD, VVD, JA21, ChristenUnie, BBB en 50PLUS.

Tegen: SGP en FVD.


Kerngegevens

ingediend

15 februari 2023

titel

Regels ten behoeve van de kinderopvang op Bonaire, Sint Eustatius en Saba (Wet kinderopvang BES)

schriftelijke voorbereiding

ondertekening

  • minister voor Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen

inwerkingtreding

Op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip dat voor de verschillende artikelen of onderdelen daarvan verschillend kan worden vastgesteld


Documenten

21