Korte aantekeningen vergadering commissie Justitie en Veiligheid (J&V) van 14 februari 2023
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Strafbaarstelling gebruik persoonsgegevens voor intimiderende doeleinden (36.171)

- 36171

Strafbaarstelling gebruik persoonsgegevens voor intimiderende doeleinden

De commissie stelt voor het voorbereidend onderzoek te houden op 14 maart 2023.


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren