Korte aantekeningen vergadering commissie Buitenlandse Zaken, Defensie en Ontwikkelingssamenwerking (BDO) van 14 februari 2023
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Begrotingsstaat Buitenlandse Zaken 2023 (36.200 V)

- T03503

Toezegging Brief inzake uitvoerbaarheid tweede dictum van motie-Karimi c.s. over onderzoek van het ICC naar misdrijven gepleegd door het Iraanse regime (36.200 V, E)

De commissie besluit toezegging T03503 op voldaan te zetten. Daarnaast besluit de commissie op 7 maart 2023 inbreng voor schriftelijk overleg te leveren naar aanleiding van de brief van de minister van Buitenlandse Zaken d.d. 31 januari 2023.


De griffier van de commissie,
Luuk van Luijk