Korte aantekeningen vergadering commissies Infrastructuur, Waterstaat en Omgeving (IWO) en Economische Zaken en Klimaat / Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (EZK/LNV) van 7 februari 2023
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Begrotingsstaten Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en Diergezondheidsfonds 2023 (36.200 XIV)

- Toezegging T03006

Toezegging Afstemming definities bij voortgangsrapportages Natuurnetwerk Nederland (34.985)

De commissies besluiten om op 21 februari 2023 gelegenheid te bieden voor het leveren van inbreng voor schriftelijk overleg met de minister voor Natuur en Stikstof n.a.v. de brief van 19 januari 2023 (36200 XIV, E). De commissies besluiten toezegging T03006 als 'deels voldaan' te blijven beschouwen.


De griffier voor deze vergadering,
Laurens Dragstra