Korte aantekeningen vergadering commissie Economische Zaken en Klimaat / Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (EZK/LNV) van 7 februari 2023
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Begrotingsstaten Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en Diergezondheidsfonds 2023 (36.200 XIV)

- Halfjaarlijks rappel toezeggingen LNV en N&S

Verslag schriftelijk overleg (36200 XIV, E)

Naar aanleiding van de brief van de minister van LNV en voor N&S van 19 januari 2023 besluit de commissie ten aanzien van de gerappelleerde toezeggingen als volgt:

- T01556: Toezegging handhaven als 'openstaand'.
- T03335: Toezegging als voldaan aan te merken.
- T02199: Toezegging op openstaand te laten en de inwerkingtreding van de Omgevingswet af te wachten.
- T02829: Toezegging handhaven als 'openstaand' en op 14 februari 2023 agenderen voor inbreng schriftelijk overleg.
- T03103: Toezegging als voldaan aan te merken.
- T03104: Status van de toezegging op openstaand te laten en de verdere informatie af te wachten.
- T03109: Toezegging handhaven als 'openstaand' en te betrekken bij de schriftelijke inbreng over de stikstofproblematiek in ruime zin op 14 maart 2023.
- T03118: Toezegging als voldaan aan te merken.


De griffier van de commissie,
Warmolt de Boer