Korte aantekeningen vergadering commissie Economische Zaken en Klimaat / Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (EZK/LNV) van 7 februari 2023
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Achtste incidentele suppletoire begroting Economische Zaken en Klimaat 2022 inzake verder vullen gasopslag Bergermeer (36.184)

- 36184

Achtste incidentele suppletoire begroting Economische Zaken en Klimaat 2022 inzake verder vullen gasopslag Bergermeer

De commissie brengt blanco eindverslag uit teneinde het voorstel af te doen als hamerstuk.


De griffier van de commissie,
Warmolt de Boer